English Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

İLK BAKIŞTA

Rakamlar 2018-2019 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir.

MİSYON

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

VİZYON

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

26.784
Öğrenci
136.233
Mezun

PROGRAMLAR

218
41 Lisans Programı
108 Yüksek Lisans Programı
69 Doktora Programı
17
Akredite Program
48
Disiplinlerarası Program
Lisans Programları Lisansüstü Programları

SOSYAL İMKÂNLAR

60.635 m2
Açık-Kapalı Spor Alanı
43
Spor Takımı
104
Öğrenci Topluluğu
2.617
Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri Katılımcı Sayısı
993
ODTÜ'de Düzenlenen Bilimsel Toplantı ve Kültürel Etkinlik
7.139
Uygulamalı Bilim Merkezi ve Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı Ziyaretçisi

BURSLAR

7664
Verilen Burs Sayısı
31.000.000TL
Burs Miktarı(Toplam-Yıllık)

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yerleşke Alanı: 45 km2
33
Ormanlık alan (km2)
7.286
Yurt Kapasitesi (kişi)
41.270
Derslik-Anfi Kapasitesi (kişi)
430
Laboratuvar Sayısı Laboratuvarlar

İNSAN KAYNAKLARI

2.601
Akademik Personel
754
Öğretim Üyesi
2594
İdari Personel
391
Profesör
159
Doçent
204
Dr. Öğretim Üyesi (Y.Doç)
578
Öğretim Görevlisi ve Okutman
100
Uzman
230
35. madde Araş. Gör. (ÖYP dahil)
899
Araştırma Görevlisi
40
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

ÖDÜLLER

80
Proje Yarışmalarından Alınan Ödül (2015-2019)

159
Bilimsel/Mesleki Çalışmalardan Alınan Ödül (2015-2019)

32
Diğer Ödüller (2015-2019)

46
Burslar (2015-2019)

PROJELER

906
Bilimsel Araştırma Projesi
754
Döner Sermaye Projesi
208
TÜBİTAK Projesi
2.168.153.078TL
Projelerin Toplam Bütçesi
14
Erasmus+
143
AB Projesi

TEKNOKENT

411
Firma
8.000
AR-GE Personeli
1.733
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı
1,4 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji İhracatı


17 Milyar TL
Toplam Teknoloji Satışı