English Kurumsal Gelişim ve Planlama Ofisi

İLK BAKIŞTA

Rakamlar 2017-2018 yılı faaliyet raporlarından derlenmiştir.

MİSYON

ODTÜ’nün misyonu, toplum, insanlık ve doğa için, evrensel değerler çerçevesinde, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmektir.

VİZYON

Uluslararası düzeyde öncü, bölgesini ve dünyayı dönüştüren bir üniversite.

27.582
Öğrenci
131.512
Mezun

PROGRAMLAR

230
43 Lisans Programı
112 Yüksek Lisans Programı
75 Doktora Programı
17
Akredite Program
48
Disiplinlerarası Program
Lisans Programları Lisansüstü Programları

SOSYAL İMKÂNLAR

60.635 m2
Açık-Kapalı Spor Alanı
39
Spor Takımı
97
Öğrenci Topluluğu
2.866
Sürekli Eğitim Merkezi Eğitimleri Katılımcı Sayısı
971
ODTÜ'de Düzenlenen Bilimsel Toplantı ve Kültürel Etkinlik
44.188
Uygulamalı Bilim Merkezi ve Bilim ve Teknoloji Koleksiyonu Sergi Alanı Ziyaretçisi

BURSLAR

7688
Verilen Burs Sayısı
25.000.000TL
Burs Miktarı(Toplam-Yıllık)

FİZİKSEL KAYNAKLAR

Yerleşke Alanı: 45 km2
33
Ormanlık alan (km2)
7.358
Yurt Kapasitesi (kişi)
38.888
Derslik-Anfi Kapasitesi (kişi)
430
Laboratuvar Sayısı Laboratuvarlar

İNSAN KAYNAKLARI

2.223
Akademik Personel
773
Öğretim Üyesi
2632
İdari Personel
383
Profesör
172
Doçent
218
Dr. Öğretim Üyesi (Y.Doç)
456
Öğretim Görevlisi ve Okutman
107
Uzman
238
35. madde Araş. Gör. (ÖYP dahil)
602
Araştırma Görevlisi
47
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

ÖDÜLLER

44
TÜBA Ödülleri Toplam (2001-2018)

9
Tübitak Teşvik ve Tübitak Bilim Ödülü (2009-2018)

61
ODTÜ Geliştirme Vakfı - Genç Araştırmacı Başarı Ödülleri (2009-2018)

7
IBM Fakülte Ödülleri (2008-2018)

PROJELER

(2018 yılı içinde başlayan)
504
Bilimsel Araştırma Projesi
528
Döner Sermaye Projesi
106
TÜBİTAK Projesi
183.750.127TL
Projelerin Toplam Bütçesi
2
Erasmus+
15
AB Projesi
0
Diğer Projeler

TEKNOKENT

356
Firma
6.700
AR-GE Personeli
1.350
Üniversite İşbirliği İle Yürütülen Toplam Proje Sayısı
1,2 Milyar Dolar
Toplam Teknoloji İhracatı


13 Milyar TL
Toplam Teknoloji Satışı